De erelonen

U bevindt zich hier: Home » Kosten & Erelonen » De erelonen

Afhankelijk van de aard van de zaak kunnen drie methodes van ereloonberekening worden toegepast: uurtarief, waardetarief of forfaitair prestatietarief

A. uurtarief:

portret Advocaat

Het ereloon van het kantoor wordt in beginsel bepaald op basis van een uurloon, waarbij een vergoeding voor de geleverde prestaties wordt berekend aan een basisuurtarief van 100 euro. Dit basistarief kan worden aangepast in functie van de hoogdringendheid van de zaak, de aard van de tussenkomsten, het behaalde resultaat en de anciënniteit en bijzondere ervaring van de behandelende advocaat.

Bij de berekening van het ereloon worden alle prestatie-uren in rekening gebracht, incl. de wachttijden op de rechtbanken.

Bij de berekening van het uurloon wordt elke prestatie van de advocaat op een zitting, bespreking, expertisebijeenkomst of eender welke vacatie, gerekend voor minstens een half uur.

De tijd voor verplaatsingen wordt aangerekend aan 50%. De tijd gepresteerd door een advocaat-stagiair van het kantoor wordt aangerekend aan 60%.

Bij eindafrekening is de advocaat gerechtigd een verhoging van voormeld ereloon te berekenen, indien zulks gerechtvaardigd is, wegens het behaalde resultaat, wegens hoogdringendheid van de prestaties of wegens de bijzondere moeilijkheidsgraad van het dossier.

B. waardetarief:

In specifieke materies (o.a. letselschade en invorderingen) gebeurt de berekening van het ereloon volgens het waardetarief:

Advocatentoga

Voorbeeld van een waardetarief: van 0 euro tot 50.000 euro -10% ; van 50.000 euro tot 125.000 euro - 8%; van 125.000 euro tot 250.000 euro - 6%; bedragen boven 250.000 euro - 4%

C. Prestatietarief:

In bepaalde specifieke materies kunnen forfaitaire ereloonbedragen worden afgesproken:

Voormelde bedragen van ereloon dienen nog vermeerderd te worden met 21 % BTW.

Terug naar top