Nieuws

U bevindt zich hier: Home › Nieuws

Nieuwe regelgeving voor ELECTRISCHE FIETSEN

22 september 2016Nieuwe regelgeving voor ELECTRISCHE FIETSEN - Verkeersrecht

Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.

Lees meer

Incasso handelsvorderingen

13 september 2016 - Handelsrecht

Sedert 2/7/2016 is er een nieuwe incassoprocedure mogelijk voor handelsvorderingen. Niet betwiste facturen kunnen nu worden ingevorderd zonder tussenkomst van de rechtbank.
De handelaar dient zich met de onbetwiste facturen aan te bieden bij een advocaat. De advocaat zal op basis van de ter beschikking gestelde informatie moeten nagaan of er inderdaad geen betwisting gekend is over de facturen. De advocaat dient dan opdracht te geven aan de deurwaarder voor betekening van een betalingsbevel.

Lees meer

Handelshuur voor korte termijn - POP UP

06 september 2016 - Huurrecht

Tot recent was er geen rechtszekerheid mogelijk om een handelshuurovereenkomst af te sluiten voor een korter duur dan 9 jaar.
De economische behoefte heeft inmiddels een wetswijziging tot stand gebracht: een handelspand kan voortaan voor maximaal 1 jaar verhuurd worden voor de uitoefening van kleinhandel of ambacht, zonder te vallen onder minimumduur van de handelshuurwet.

Lees meer

Nieuwe ROLRECHTEN

17 juli 2015 - Algemeen

De rolrechten zijn de belastingen, die door de eisende partij moeten betaald worden om een (burgerlijke) zaak te laten inschrijven op de agenda van de rechtbank.
Deze ROLRECHTEN zijn sedert 1 juni 2015 gewijzigd.

Lees meer

DERDENREKENING BESCHERMD

02 januari 2014 - Algemeen

De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen. Deze rekening wordt "derdenrekening" genoemd, en beveiligt de belangen van de dienst of van derden die de advocaat gelden hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming of bestemmeling.
De wet van 22/11/2013 stelt het tegoed op dergelijke derdenrekening of op een bijzondere rubriekrekening van de advocaat, buiten het private vermogen van de advocaat. Voor de cliënten van de advocaat heeft dit tot gevolg dat dergelijke bijzondere rekeningen in elk geval buiten de samenloop vallen tussen de schuldeisers van de rekeninghoudende advocaat en eveneents buiten de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel en de nalatenschap van de advocaat. Deze wettelijke regeling is dus een extra waarborg voor de cliënten van de advocatuur.

Terug naar top