De advocaat

U bevindt zich hier: Home » Wettelijke informatie

Uw advocaat en zijn kantoor:

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Luc Bouwen, advocaat in België en ingeschreven aan de balie van te Turnhout.

Mr. Luc Bouwen oefent het beroep van advocaat uit onder een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

LUC BOUWEN bv bvba
KBO-nummer 0861.963.279 – RPR Turnhout
Maatschappelijke zetel en kantooradres: 2370 Arendonk, Wampenberg 71

Op het advocatenkantoor kunnen opdrachten toevertrouwd worden aan een medewerker- advocaat: mr. Bram Claes, eveneens ingeschreven balie Turnhout.

Contactgegevens van uw advocaat:

Wampenberg 71 te 2370 Arendonk – tel. 014/672.572 – fax: 014/ 672.509 – e-mail: luc@advbouwen.be – website: www.advbouwen.be

Verzekering beroepsaansprakelijkheid:

Verzekeraar: Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel - RPR 0416.056.358 – polisnr. LXX034899.

Standaard verzekerd bedrag: 1.230.000 euro per schadegeval (extra verzekering per dossier mogelijk)

Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 29, 2140 ANTWERPEN - contact: Aafje GREYSON (aafje.greyson@vanbreda.be)

Uw advocaat en zijn dienstverlening:

U kan bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor een rechtbank, bijstand bij buitengerechtelijke geschillen, advies en bijstand omtrent juridische aangelegenheden.

Voor informatie of bij klachten:

Voor verdere informatie of met klachten kunt u zich richten tot mr. Luc Bouwen (via de contactgegevens zoals vermeld onder 2) en bij de stafhouder van de orde van advocaten te Turnhout, Kasteelplein 1, 2300 Turnhout (stafhouder@balieturnhout.be - 014/42.22.77)

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting:

Het kantoor is enkel voor betwistingen over onkosten en erelonen van meer dan 1.000 euro onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting (arbitrage), zoals die is voorzien in het Reglement van de Balie Turnhout van 06 december 2010. Meer informatie hieromtrent kunt u bekomen via het secretariaat van de orde van advocaten te Turnhout (secretariaat@balieturnhout.be – 014/42.22.77).

Terug naar top