De advocaat

U bevindt zich hier: Home » Wettelijke informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor:

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Luc Bouwen, advocaat in België en ingeschreven aan de balie provincie Antwerpen.

Mr. Luc Bouwen oefent het beroep van advocaat uit onder een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

LUC BOUWEN bv bvba
KBO-nummer 0861.963.279 – RPR Turnhout
Maatschappelijke zetel en kantooradres: 2370 Arendonk, Wampenberg 71

Op het advocatenkantoor kunnen opdrachten doorgegeven worden aan een vervangende advocaat, naar keuze van mr. L. Bouwen.

2. Contactgegevens van uw advocaat:

Wampenberg 71 te 2370 Arendonk – tel. 014/672.572 – fax: 014/ 672.509 – e-mail: luc@advbouwen.be – website: www.advbouwen.be

3. Verzekering beroepsaansprakelijkheid:

Verzekeraar: Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel - RPR 0416.056.358 – polisnr. LXX034899.

Standaard verzekerd bedrag: 1.230.000 euro per schadegeval (extra verzekering per dossier mogelijk)

Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 29, 2140 ANTWERPEN - contact: Aafje GREYSON (aafje.greyson@vanbreda.be)

4. Uw advocaat en zijn dienstverlening:

U kan bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor een rechtbank, bijstand bij buitengerechtelijke geschillen, advies en bijstand omtrent juridische aangelegenheden. De dienstverlening gebeurt onder toepassing van de algemene voorwaarden die te vinden zijn op de website van het kantoor: www.advbouwen.be of in de ondertekende overeenkomst.

5. Verdere informatie:

Voor verdere informatie of met klachten kunt u zich richten tot mr. Luc Bouwen (via de contactgegevens zoals vermeld onder 2) en bij de stafhouder van de orde van advocaten provincie Antwerpen, Bolivarplaats 20/15 te 2000 Antwerpen. (e-mail: info@balieprovincieantwerpen.be - tel.: 03/260.72.50)

6. Klachten en geschillen:

Indien u een klacht heeft of meer informatie verlangt, kan u terecht op hoger vermelde contactgegevens van het kantoor. Voor een externe klacht of een geschil kan u terecht bij het baliesecretariaat: de orde van advocaten provincie Antwerpen, Bolivarplaats 20/15 te 2000 Antwerpen. (e-mail: info@balieprovincieantwerpen.be - tel.: 03/260.72.50)

Tevens bestaat de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenregeling via onderstaande organisatie:

Ombudsdienst Geschillen Consumenten-Advocatuur (OCA): Zowel cliënt als advocaat kunnen een klacht indienen bij de ombudsman. Dat kan online via het klachtenformulier op de website www.ligeca.be, per mail aan oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax: 02 307 72 21.

Terug naar top