De kosten

U bevindt zich hier: Home » Kosten & Erelonen » De kosten

Rechtschalen
De algemene kantoorkosten
9 euro/pagina

De kantoorkosten, zoals kantoormateriaal, informatica, personeels- en secretariaatskosten, papier, kantoorbenodigdheden, telefoon, bibliotheek, consultatie databanken, enz., worden forfaitair aangerekend à rato van 9 euro per getypte pagina in het dossier (o.a. brieven, contracten, dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten en andere procedurestukken,…)

Aanmaak en aanhouden van een dossier:
20 euro/dossier
Verplaatsingskosten:
0,30 € / km
Fax:
0,25 € / faxbericht
Fotokopie:
0,25 € / pagina
Aangetekende zendingen en uitzonderlijke portkosten:
volgens werkelijke kostprijs
Gerechtskosten: (kosten van gerechtsdeurwaarder, griffierechten, vertaalkosten, kosten deskundige, enz.)
volgens werkelijke kostprijs

De kosten dienen verhoogd te worden met 21% BTW.

Terug naar top