advocatenakte

U bevindt zich hier: HomeNieuwsAlgemeen › advocatenakte

Een gewone onderhandse overeenkomst kan een bijzondere bewijswaarde krijgen, via de mede-ondertekening door de advocaten van partijen.

Contractvrijheid houdt in dat mensen op eender welke manier contracten mogen sluiten, in eender welke vorm, zolang de inhoud maar rechtsgeldig is. Een handtekening maakt het bindend. Toch ontstaat achteraf vaak discussie over de datum of de inhoud. Via toepassing van de "advocatenakte" wordt door de wetgever een bijzonder instrument aangereikt, om die discussies zoveel mogelijk te beperken: 'Als een advocaat zijn of haar handtekening plaatst onder een overeenkomst tussen partijen, is dit een bewijs dat de partijen zich wel degelijk verbonden hebben, dat de handtekeningen van de partijen authentiek zijn, dat de datum van het document juist is en dat de partijen instemmen met de inhoud van hun overeenkomst. Zo kan er nadien geen discussie meer over ontstaan. Voorwaarde is wel dat de advocaten van alle partijen de overeenkomst medeondertekenen, waarbij elke partij met een eigen belang door een andere advocaat wordt bijgestaan. Zijn er bijvoorbeeld drie partijen met tegengestelde belangen, dan zullen drie verschillende advocaten de akte mee moeten ondertekenen.'
De advocaat is aansprakelijk voor de juistheid van de inlichtingen die hij aan de partijen geeft.


Terug naar top