Nieuws: Algemeen

U bevindt zich hier: HomeNieuws › Algemeen

Stedenbouw - herstelvordering

13 februari 2018

Indien er betrekkelijk een bouwmisdrijf een vordering wordt gesteld bij de rechtbank om herstel te vorderen van het bouwmisdrijf, dient deze vordering te worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Door deze publiciteitsmaatregel kan iedereen (dus ook een kandidaat-koper) kennis nemen over het bestaan van een rechtsvordering inzake herstelling van een bouwmisdrijf.

DERDENREKENING BESCHERMD

01 januari 2014

De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen. Deze rekening wordt "derdenrekening" genoemd, en beveiligt de belangen van de dienst of van derden die de advocaat gelden hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming of bestemmeling.
De wet van 22/11/2013 stelt het tegoed op dergelijke derdenrekening of op een bijzondere rubriekrekening van de advocaat, buiten het private vermogen van de advocaat. Voor de cliënten van de advocaat heeft dit tot gevolg dat dergelijke bijzondere rekeningen in elk geval buiten de samenloop vallen tussen de schuldeisers van de rekeninghoudende advocaat en eveneents buiten de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel en de nalatenschap van de advocaat. Deze wettelijke regeling is dus een extra waarborg voor de cliënten van de advocatuur.

advocatenakte

06 augustus 2013

Een gewone onderhandse overeenkomst kan een bijzondere bewijswaarde krijgen, via de mede-ondertekening door de advocaten van partijen.

Lees meer

Terugbetaling advocatenkosten

18 november 2010

Naar Belgisch recht zijn de advocatenkosten altijd eigen en kan de tegenpartij nooit worden veroordeeld tot de terugbetaling van uw advocatenkosten.
Wel heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij ( = ‘verhaalbaarheid van de erelonen’ ). Deze vergoeding gebeurt echter op forfaitaire wijze, nl. via de rechtsplegingsvergoeding . Het bedrag van de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding wordt door de rechter bepaald op basis van een wettelijk vastgelegde tarieflijst.

Lees meer

Terug naar top