Nieuws: Strafrecht

U bevindt zich hier: HomeNieuws › Strafrecht

Opdeciemen boetes

13 februari 2018

De geldboete die in de strafwet wordt opgelegd voor een bepaald misdrijf blijft steeds behouden op de oude basisbedragen. Bij het opleggen van de geldboete, vermenigvuldigt de strafrechter die geldboete met 8 om de inflatie te volgen. De verhogingsfactor wordt regelmatig aangepast: op deze wijze worden periodiek de geldboetes van het strafrecht dus aangepast aan de inflatie. De laatste verhoging dateert inmiddels van 1/1/2017: toen werd verhoogd van 6 naar 8.
Deze verhoging is ook van toepassing op de verplichte bijdrage Slachtofferfonds, die wordt opgelegd aan eenieder die een veroordeling oploopt voor een basisgeldboete van minstens 25 euro. (bijdrage thans: 200 euro)

Lees meer

'SALDUZ' - wetgeving

25 oktober 2011'SALDUZ' - wetgeving

Het wetboek strafvordering werd aangepast wat betreft de verplichte mededelingen bij een politioneel verhoor en de bijstand van een advocaat.
Een persoon die verhoord wordt, dient met een beknopte mededeling te worden ingelicht over de feiten waarop het verhoor betrekking zal hebben. Tevens dient aan een persoon, die verhoord wordt over feiten, die hem kunnen ten laste gelegd worden, te worden meegedeeld dat hij het recht heeft 'te zwijgen'.
Er is in bepaalde gevallen ook het recht op bijstand van een advocaat.

Lees meer

MINNELIJKE SCHIKKING

31 mei 2011

De wet voorziet in de mogelijkheid om , mits het aangaan van een minnelijke schikking, een verval van strafvordering te krijgen. Deze regeling is in het bijzonder relevant voor fiscale en sociaalrechtelijke misdrijven.

Lees meer

Terug naar top