DERDENREKENING BESCHERMD

U bevindt zich hier: HomeNieuwsAlgemeen › DERDENREKENING BESCHERMD

De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen. Deze rekening wordt "derdenrekening" genoemd, en beveiligt de belangen van de dienst of van derden die de advocaat gelden hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming of bestemmeling.
De wet van 22/11/2013 stelt het tegoed op dergelijke derdenrekening of op een bijzondere rubriekrekening van de advocaat, buiten het private vermogen van de advocaat. Voor de cliënten van de advocaat heeft dit tot gevolg dat dergelijke bijzondere rekeningen in elk geval buiten de samenloop vallen tussen de schuldeisers van de rekeninghoudende advocaat en eveneents buiten de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel en de nalatenschap van de advocaat. Deze wettelijke regeling is dus een extra waarborg voor de cliënten van de advocatuur.

Terug naar top