Terugbetaling advocatenkosten

U bevindt zich hier: HomeNieuwsAlgemeen › Terugbetaling advocatenkosten

Naar Belgisch recht zijn de advocatenkosten altijd eigen en kan de tegenpartij nooit worden veroordeeld tot de terugbetaling van uw advocatenkosten.
Wel heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij ( = ‘verhaalbaarheid van de erelonen’ ). Deze vergoeding gebeurt echter op forfaitaire wijze, nl. via de rechtsplegingsvergoeding . Het bedrag van de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding wordt door de rechter bepaald op basis van een wettelijk vastgelegde tarieflijst.

Deze tarieflijst bevat verschillende kolommen: nl. een basisbedrag, een minimum- en een maximumbedrag. Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding wordt dan berekend volgens de waarde van de vorderingen, die het voorwerp van de procedure uitmaken.
In beginsel kent de rechter het basisbedrag toe. Als minstens één van de partijen hierom vraagt, kan de rechter, op basis van 4 in de wet opgesomde gronden, het basisbedrag verlagen of verhogen binnen de grenzen van het minimum en het maximum. De rechter moet zijn beslissing in geval van verhoging of verlaging van het basisbedrag motiveren.
De wet bepaalt, dat de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten. De rechtsplegingsvergoeding maakt deel uit van de gerechtskosten, samen met de deurwaarderskosten, kosten van gerechtsdeskundige en griffierechten. De rechter kan de kosten ook verdelen tussen de partijen, indien wederzijdse vorderingen worden toegewezen of indien bepaalde procespartijen eenzelfde resultaat behalen in het geding.
De gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding kunnen soms een belangrijk deel uitmaken van een proces. Daarom is het nodig om het risico van de gerechtskosten in het algemeen en de mogelijke verhaalbaarheid van de erelonen (rechtsplegingsvergoeding) in het bijzonder bij het verlies van een proces zeker te bespreken met de advocaat, alvorens u beslist om een proces te starten.
Hieronder vindt u:

- de wettekst inzake verhaalbaarheid van rechtsplegingsvergoeding
- de nieuwe tarieflijst van de rechtsplegingsvergoeding

Terug naar top