Aftrekbare onderhoudsuitkeringen

U bevindt zich hier: HomeNieuwsFiscaal recht › Aftrekbare onderhoudsuitkeringen

Aftrekbare onderhoudsuitkeringenDe onderhoudsuitkeringen voor kinderen kunnen tweeledig zijn: enerzijds een onderhoudsuitkering voor de zgn. "gewone kosten" en anderzijds een uitkering of bijdrage in de "buitengewone kosten".
Beide onderhoudsuitkeringen zijn ook fiscaal aftrekbaar in hoofde van de onderhoudsbetaler.
Ook de stortingen op een zgn. "kinderrekening" zijn fiscaal aftrekbaar.

De fiscale aftrek is wel nog steeds beperkt tot de reeds bestaande grens van 80%.

Terug naar top