Facturenprotest

U bevindt zich hier: HomeNieuwsHandelsrecht › Facturenprotest

FacturenprotestEen handelaar wordt volgens de vaste rechtspraak geacht een factuur of handelgeschrift te aanvaarden, tenzij hij binnen korte termijn protesteert.
Inzake koop-verkoop wordt door het Wetboek van koophandel een bijzondere bewijswaarde toegekend aan een niet-geprotesteerde factuur.
Laattijdig protest (bv. pas bij aanmaning of dagvaarding) wordt door de rechtbank vaak verworpen.

Het is dus voor een handelaar zeer belangrijk om steeds op korte termijn te protesteren tegen facturen, orderbevestigingen of zelfs briefwisseling, indien de inhoud niet correct is of indien er problemen of gebreken bestaan m.b.t. de goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van de factuur.
Hoewel de bijzondere bewijswaarde van niet-geprotesteerde facturen in de wet alleen voorzien is inzake koop-verkoop, wordt door de rechtbanken een zeer uitgebreide toepassing van dit principe gemaakt.
De handelaar dient er voor te zorgen dat hij het protest ook kan bewijzen: dus best schriftelijk (aangetekend). Een protest tegen een factuur kan niet geacht worden gericht te zijn tegen ieder onderdeel ervan. Wie een factuur protesteert, moet duidelijk aangeven tegen welk onderdeel zijn protest gericht is.

Terug naar top