Incasso handelsvorderingen

U bevindt zich hier: HomeNieuwsHandelsrecht › Incasso handelsvorderingen

Sedert 2/7/2016 is er een nieuwe incassoprocedure mogelijk voor handelsvorderingen. Niet betwiste facturen kunnen nu worden ingevorderd zonder tussenkomst van de rechtbank.
De handelaar dient zich met de onbetwiste facturen aan te bieden bij een advocaat. De advocaat zal op basis van de ter beschikking gestelde informatie moeten nagaan of er inderdaad geen betwisting gekend is over de facturen. De advocaat dient dan opdracht te geven aan de deurwaarder voor betekening van een betalingsbevel.

Het betalingsbevel dat via deurwaarder wordt betekend verleent aan de debiteur een protesttermijn van 1 maand. Als de debiteur een reden van betwisting opgeeft, stopt de procedure van het betalingsbevel en kan incasso enkel nog gebeuren via de gewone dagvaarding voor de rechtbank van koophandel.
Indien de debiteur niet protesteert, zal de deurwaarder na de termijn van 1 maand een uitvoerbaarheid van het betalingsbevel bekomen en kan de deurwaarder op basis van dergelijk uitvoerbaar betalingsbevel beslag leggen en uitvoeringsdaden stellen, teneinde de debiteur tot betaling te dwingen.
Deze nieuwe incassoprocedure is enkel van toepassing in onderlinge relatie tussen handelaars en kan dus niet gebruikt worden voor invordering van schulden van de particuliere klant.

Terug naar top