MINNELIJKE SCHIKKING

U bevindt zich hier: HomeNieuwsStrafrecht › MINNELIJKE SCHIKKING

De wet voorziet in de mogelijkheid om , mits het aangaan van een minnelijke schikking, een verval van strafvordering te krijgen. Deze regeling is in het bijzonder relevant voor fiscale en sociaalrechtelijke misdrijven.

De toepassingsmogelijkheid van de minnelijke schikking strekt zich uit tot nagenoeg alle misdrijven. De toepassing van de minnelijke schikking is in het bijzonder ook bedoeld voor misdrijven, die verband houden met fiscale of sociaalrechtelijke fraude. Een minnelijke schikking kan de strafvordering zelfs doen vervallen wanneer een gerechtelijk onderzoek bezig is en zelfs wanneer de zaak al aanhangig is bij de rechtbank.
Het voorstel tot minnelijke schikking gaat uit van de procureur des konings die kan bepalen dat met de benadeelde of het slachtoffer voorafgaandelijk een regeling moet worden getroffen.
De uiteindelijke geldsom die in het kader van de minnelijke schikking door de procureur wordt opgelegd, mag niet meer bedragen dat het maximum van de bij wet bepaalde geldboete en moet in verhouding staan tot de zwaarte van het misdrijf. Tevens kan de procureur aan de verdachte vragen om afgifte te doen van de zaken die in een normale strafprocedure vatbaar zijn voor verbeurdverklaring.

Terug naar top