Opdeciemen boetes

U bevindt zich hier: HomeNieuwsStrafrecht › Opdeciemen boetes

De geldboete die in de strafwet wordt opgelegd voor een bepaald misdrijf blijft steeds behouden op de oude basisbedragen. Bij het opleggen van de geldboete, vermenigvuldigt de strafrechter die geldboete met 8 om de inflatie te volgen. De verhogingsfactor wordt regelmatig aangepast: op deze wijze worden periodiek de geldboetes van het strafrecht dus aangepast aan de inflatie. De laatste verhoging dateert inmiddels van 1/1/2017: toen werd verhoogd van 6 naar 8.
Deze verhoging is ook van toepassing op de verplichte bijdrage Slachtofferfonds, die wordt opgelegd aan eenieder die een veroordeling oploopt voor een basisgeldboete van minstens 25 euro. (bijdrage thans: 200 euro)

Enkele voorbeelden uit de Wegcode (verkeermisdrijven) ter verduidelijking:

Besturen van een motorvoertuig zonder rijbewijs of ingeval van alcoholintoxicatie:
Tot 31.12.2016: geldboete van 200 € tot 2000 € of x 6: 1200,00 € tot 12.000,00 €;
Sedert 01.01.2017: geldboete van 200 € tot 2000 € of x 8: 1.600,00 € tot 16.000,00 €.
Negeren van een stopbevel door politie of bevoegde personen:
Tot 31.12.2016: geldboete van 40 € tot 500 € of x 6: 240,00 € tot 3.000,00 €;
Sedert 01.01.2017: geldboete van 40 € tot 500 € of x 8: 320,00 € tot 4.000,00 €.

Terug naar top