'SALDUZ' - wetgeving

U bevindt zich hier: HomeNieuwsStrafrecht › 'SALDUZ' - wetgeving

'SALDUZ' - wetgevingHet wetboek strafvordering werd aangepast wat betreft de verplichte mededelingen bij een politioneel verhoor en de bijstand van een advocaat.
Een persoon die verhoord wordt, dient met een beknopte mededeling te worden ingelicht over de feiten waarop het verhoor betrekking zal hebben. Tevens dient aan een persoon, die verhoord wordt over feiten, die hem kunnen ten laste gelegd worden, te worden meegedeeld dat hij het recht heeft 'te zwijgen'.
Er is in bepaalde gevallen ook het recht op bijstand van een advocaat.

Voor zover iemand verdacht wordt van een misdrijf, dat aanleiding kan geven tot voorlopige hechtenis (nl. misdrijven strafbaar met gevangenisstraf >1jaar), kan die persoon voor het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg vragen met zijn advocaat naar keuze of met een toegewezen advocaat. Verkeersmisdrijven zijn van deze regeling uitgesloten.
De effectief aangehouden persoon heeft bovendien recht op bijstand door een advocaat tijdens de verhoren, die plaatsvinden binnen de eerste 24 uur na zijn aanhouding.

Terug naar top