Informatiefiche Privé

U bevindt zich hier: Home » Kosten & Erelonen » Algemene voorwaarden » Informatiefiche Privé

Waarom worden deze gegevens verwerkt? Om welke gegevens gaat het? Wie is de verantwoordelijke voor deze verwerking?

 • In het kader van de opdracht tot rechtsbijstand die u wenst toe te vertrouwen aan uw advocaat, moet deze een zekere hoeveelheid informatie van en over u verwerken. Deze informatie is noodzakelijk om de opdracht te vervullen.
 • Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om (een) andere opdrachten die noodzakelijkerwijs nauw verbonden zijn met uw opdracht te realiseren.
 • De verzamelde gegevens zijn minimaal uw identiteitsgegevens, uw correspondentie- en factuuradres, evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken die op pagina 3 worden vermeld.
 • Deze gegevens kunnen, als dit nodig is voor de verwerking van uw opdracht, gevoelige gegevens, zoals medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, biologische voorbeeldgegevens, brieven en schriftelijke rapporten van de artsen die u hebben behandeld, of gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen uitmaken.
 • Deze gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en Nationale wetgeving rond gegevensbescherming. Zelfs wanneer u zou besluiten uw toestemming niet te geven, zal uw advocaat uw dossier zo goed mogelijk behandelen. U dient zich evenwel bewust te zijn dat voor een goede afhandeling van uw dossier bepaalde gegevens essentieel zijn.
 • Uw advocaat [................................................] is verantwoordelijk voor uw gegevens. U kunt steeds contact opnemen om vragen te stellen waarvan u denkt dat die nuttig zijn.

Wat zijn uw rechten als cliënt?

 • U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.
 • Als u vandaag toestemming geeft om uw gegevens te verstrekken en in uw dossier te verwerken, kunt u deze toestemming later nog steeds intrekken. In dat geval legt uw advocaat u uit hoe uw gegevens uit uw dossier worden verwijderd. Het blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten) worden, met name de gegevens die gebruikt (kunnen) worden om juridische stappen te ondernemen of uw rechten te verdedigen in een rechtszaak.
 • U heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. Uw advocaat zal u vertellen wie betrokken worden bij de verwerking/behandeling van uw dossier en wie toegang heeft tot uw dossier.
 • U heeft het recht om te vragen welke informatie van u werd geregistreerd en om – indien nodig, wanneer bepaalde informatie niet correct is – die informatie aan te passen.
 • U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.
 • Uw advocaat die uw gegevens rechtstreeks verzamelt, is verantwoordelijk voor deze gegevens.
 • Uw advocaat heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en bewaard en om u onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordt gerespecteerd of in geval van verlies van uw gegevens.
 • Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met uw advocaat of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Tel. : 02/274 48 00 of commissie@privacycommission.be

Hoe worden uw gegevens bewaard?

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens nog in een cliënten databank opgeslagen?

Welke uitzonderingen bestaan er op mijn rechten als cliënt?

Terug naar top