De advocaat

U bevindt zich hier: Home » Wettelijke informatie

Algemene informatie omtrent het kantoor en de dienstverlening

1. Uw advocaat en zijn kantoor:

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Luc Bouwen, advocaat in België en ingeschreven aan de balie provincie Antwerpen.

Mr. Luc Bouwen oefent het beroep van advocaat uit onder een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap:

LUC BOUWEN bv
KBO-nummer 0861.963.279 – RPR Turnhout
Maatschappelijke zetel en kantooradres: 2370 Arendonk, Wampenberg 71

Op het advocatenkantoor kunnen opdrachten doorgegeven worden aan een vervangende advocaat, naar keuze van mr. Luc Bouwen.

2. Contactgegevens van uw advocaat:

Wampenberg 71 te 2370 Arendonk – tel. 014/672.572 en 0476/238.977 – fax: 014/672.509 – e-mail: luc@advbouwen.be – website: www.advbouwen.be

3. Verzekering beroepsaansprakelijkheid:

Verzekeraar: Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel - RPR 0416.056.358 – polisnr. LXX034899.

Standaard verzekerd bedrag: 2.500.000 euro per schadegeval (extra verzekering per dossier mogelijk)

Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 29, 2140 ANTWERPEN - contact: Aafje GREYSON (aafje.greyson@vanbreda.be)

4. Uw advocaat en zijn dienstverlening:

U kan bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor een rechtbank, bijstand bij buitengerechtelijke geschillen, advies en bijstand omtrent juridische aangelegenheden. De dienstverlening gebeurt onder toepassing van de algemene voorwaarden en de tarieven, die te vinden zijn op de website: www.advbouwen.be of in de ondertekende overeenkomst.

5. Verdere informatie:

Voor verdere informatie of met klachten kunt u zich richten tot mr. Luc Bouwen (via de contactgegevens zoals vermeld onder 2) en bij de stafhouder van de orde van advocaten provincie Antwerpen, Bolivarplaats 20/15 te 2000 Antwerpen. (e-mail: info@balieprovincieantwerpen.be - tel.: 03/260.72.50)

Mr. Luc Bouwen is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.ordevanvlaamsebalies.be , alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be.

Mr. Luc Bouwen is onderworpen aan volgende gedragscode: Codex Deontologie voor Advocaten, dewelke elektronisch kan geraadpleegd worden op https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl/kennisbank/deontologie/codex-deontologie-voor-advocaten.

6. Klachten en geschillen:

Indien u een klacht heeft of meer informatie verlangt, kan u terecht op hoger vermelde contactgegevens van het kantoor. Voor een externe klacht of een geschil kan u terecht bij het baliesecretariaat: de orde van advocaten provincie Antwerpen, Bolivarplaats 20/15 te 2000 Antwerpen. (e-mail: info@balieprovincieantwerpen.be - tel.: 03/260.72.50).

Tevens bestaat de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenregeling via onderstaande organisatie:

Ombudsdienst Geschillen Consumenten-Advocatuur (OCA): Zowel cliënt als advocaat kunnen een klacht indienen bij de ombudsman. Dat kan online via het klachtenformulier op de website www.ligeca.be, per mail aan oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per telefoon: 02/307.72.20.

Terug naar top