Nieuws

U bevindt zich hier: Home › Nieuws

aangifte schuldvordering faillissement

14 februari 2018 - Handelsrecht

Aangifte van een schuldvordering in een faillissementsprocedure dient voortaan UITSLUITEND electronisch te gebeuren, nl. via een speciaal platform: REGSOL.

De advocaat kan u behulpzaam zijn bij het indienen van een schuldvordering.

Opdeciemen boetes

14 februari 2018 - Strafrecht

De geldboete die in de strafwet wordt opgelegd voor een bepaald misdrijf blijft steeds behouden op de oude basisbedragen. Bij het opleggen van de geldboete, vermenigvuldigt de strafrechter die geldboete met 8 om de inflatie te volgen. De verhogingsfactor wordt regelmatig aangepast: op deze wijze worden periodiek de geldboetes van het strafrecht dus aangepast aan de inflatie. De laatste verhoging dateert inmiddels van 1/1/2017: toen werd verhoogd van 6 naar 8.
Deze verhoging is ook van toepassing op de verplichte bijdrage Slachtofferfonds, die wordt opgelegd aan eenieder die een veroordeling oploopt voor een basisgeldboete van minstens 25 euro. (bijdrage thans: 200 euro)

Lees meer

Stedenbouw - herstelvordering

14 februari 2018 - Algemeen

Indien er betrekkelijk een bouwmisdrijf een vordering wordt gesteld bij de rechtbank om herstel te vorderen van het bouwmisdrijf, dient deze vordering te worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Door deze publiciteitsmaatregel kan iedereen (dus ook een kandidaat-koper) kennis nemen over het bestaan van een rechtsvordering inzake herstelling van een bouwmisdrijf.

verjaring stuiten (in bouwzaken)

14 februari 2018 - Aannemingsrecht

Het stuiten (stoppen) van een verjaring in burgerlijke zaken kan alleen door dagvaarding, deurwaardersexploot met bevel tot betaling of een beslagakte. (art. 2244 BW)
Dit is in het bijzonder ook van toepassing in bouwzaken: de 10-jarige verjaring kan dus slechts gestuit worden door tijdige dagvaarding voor de rechtbank. Terzake is een dagvaarding in Kort Geding voor aanstelling deskundige niet voldoende. Je moet een echte rechtsvordering stellen op basis van de 10-jarige aansprakelijkheid.

Nieuwe regelgeving voor ELECTRISCHE FIETSEN

22 september 2016Nieuwe regelgeving voor ELECTRISCHE FIETSEN - Verkeersrecht

Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.

Lees meer

Terug naar top