Vakgebieden

U bevindt zich hier: Home » Vakgebieden

Het kantoor verleent haar diensten (juridisch advies en juridische bijstand) aan zowel particulieren, als ondernemers m.b.t. . de diverse materies, zonder dat deze lijst limitatief is:

Burgerlijk recht:

Rechten boek
 • Contractenrecht: o.a. koop, lening, huur, handelshuur en pacht.
 • Aansprakelijkheid, schade en schadevergoedingen (o.a. schade uit verkeersongevallen, letselschade, ...)
 • Verzekeringen
 • Bouwrecht
 • Eigendomsrecht: aankoop en verkoop onroerende goederen, erfdienstbaarheden en wegenissen, mede-eigendom en appartementsmede-eigendom, vruchtgebruik, burenhinder.
 • Erfrecht
 • Personen- en familierecht (o.a. echtscheiding & omgangsrecht en onderhoud kinderen)

Strafrecht:

 • Algemeen strafrecht
 • Verkeersrecht
 • Sociaal strafrecht
 • Jeugdsanctierecht

Sociaal recht:

 • Arbeidsrecht: o.a. arbeidsovereenkomsten, ontslag, …
 • Sociaal zekerheidsrecht

Fiscaal recht:

 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelastingen
 • BTW
 • Successierechten en registratierechten
 • Lokale belastingen

Vennootschapsrecht:

 • oprichting en bestuur van vennootschappen en VZW's

Handels- en economisch recht:

 • Incasso van facturen
 • Aannemingsrecht
 • Handelshuur
 • Handelspraktijken
 • Handelsovereenkomsten
 • Distributieovereenkomsten en brouwerijcontracten
 • Verzekeringsrecht
 • Landbouwcontracten (o.a. Wet verticale integratie)
 • Faillissementen en Wet Continu├»teit Ondernemingen
Gerechtsgebouw Antwerpen Gerechtsgebouw Antwerpen

Terug naar top