Nieuws: Handelsrecht

U bevindt zich hier: HomeNieuws › Handelsrecht

aangifte schuldvordering faillissement

14 februari 2018

Aangifte van een schuldvordering in een faillissementsprocedure dient voortaan UITSLUITEND electronisch te gebeuren, nl. via een speciaal platform: REGSOL.

De advocaat kan u behulpzaam zijn bij het indienen van een schuldvordering.

Incasso handelsvorderingen

13 september 2016

Sedert 2/7/2016 is er een nieuwe incassoprocedure mogelijk voor handelsvorderingen. Niet betwiste facturen kunnen nu worden ingevorderd zonder tussenkomst van de rechtbank.
De handelaar dient zich met de onbetwiste facturen aan te bieden bij een advocaat. De advocaat zal op basis van de ter beschikking gestelde informatie moeten nagaan of er inderdaad geen betwisting gekend is over de facturen. De advocaat dient dan opdracht te geven aan de deurwaarder voor betekening van een betalingsbevel..

Lees meer

Verjaring stuiten via aanmaning advocaat

07 augustus 2013Verjaring stuiten via aanmaning advocaat

Om een éénmalige verlenging van bepaalde verjaringstermijnen te bekomen, kan een aangetekende aanmaning van een advocaat zeer nuttig zijn.

Lees meer

Facturenprotest

19 oktober 2011Facturenprotest

Een handelaar wordt volgens de vaste rechtspraak geacht een factuur of handelgeschrift te aanvaarden, tenzij hij binnen korte termijn protesteert.
Inzake koop-verkoop wordt door het Wetboek van koophandel een bijzondere bewijswaarde toegekend aan een niet-geprotesteerde factuur.
Laattijdig protest (bv. pas bij aanmaning of dagvaarding) wordt door de rechtbank vaak verworpen.

Lees meer

Terug naar top