Nieuws: Fiscaal recht

U bevindt zich hier: HomeNieuws › Fiscaal recht

Hoofdelijke aansprakelijkheid aannemingswerken

09 oktober 2012

Hoofdelijke aansprakelijkheid en inhoudingsplicht zijn belangrijke begrippen voor alle zelfstandigen die opdrachtgever zijn van werken en in het bijzonder van werken in onroerende staat. Dit zijn quasi alle werken die betrekking hebben op gebouwen (nieuwbouw, renovatie van gebouwen, inrichtingswerken, verbouwingswerken…).

Lees meer

Aftrekbare onderhoudsuitkeringen

26 oktober 2011Aftrekbare onderhoudsuitkeringen

De onderhoudsuitkeringen voor kinderen kunnen tweeledig zijn: enerzijds een onderhoudsuitkering voor de zgn. "gewone kosten" en anderzijds een uitkering of bijdrage in de "buitengewone kosten".
Beide onderhoudsuitkeringen zijn ook fiscaal aftrekbaar in hoofde van de onderhoudsbetaler.
Ook de stortingen op een zgn. "kinderrekening" zijn fiscaal aftrekbaar.

Lees meer

Terug naar top